Boudestein: nakomelingen Cornelis Boudestein en Maria de Graaf

nakomelingen Boudestein, Stigter, Plomp, Van der Burg, Van der Meer Cornelis Boudestein, geb. Maassluis 2 okt. 1833, zee­man, overl. ald. 15 mei 1923, tr. ald. 1 dec. 1858 Maria de Graaf, geb. Maassluis 13 juli 1831, overl. ald. 17 jan. 1913, dr. van Willem de Graaf, zeeman, en Adriaantje Nijkerk.
Maria de GraafCornelis Boudestein
Dit gezin woonde Noorddijk E 20 (1859), Wagenstraat E 52 (1861-1870), Goudsteen E 52 (1863), Marelstraat F 13 (1872), Marelstraat 166 (1913) en Stationsstraat 22 (1923). Uit dit huwelijk:
 1. Hendrina Boudestein, geb. Maassluis 2 sept. 1859, overl. ald. 19 april 1941, tr. ald. 28 nov. 1883 Jan Stig­ter, geb. Maassluis 12 maart 1858, kuiper, overl. ald. 23 okt. 1943, zn. van Arie Stigter en Johanna Maan. HUN NAKOMELINGEN VOLGEN ONDER A: STIGTER-BOUDESTEIN
 2. Willem Adrianus Boudestein, geb. Maassluis 13 dec. 1861, overl. ald. 27 jn. 1863.
 3. Jacoba Boudestein, geb. Maassluis 19 jn. 1863, overl. Scheveningen 18 sept. 1929, tr. Maassluis 10 dec. 1884 Roeland Plomp, geb. Maasland 26 mei 1862, kuiper, overl. Scheve­ningen 15 maart 1929, zn. van Hui­brecht Plomp en Maria Elisabeth Terlaak. HUN NAKOMELINGEN VOLGEN ONDER B: PLOMP-BOUDESTEIN
 4. Willem, volgt XIIIa. HUN NAKOMELINGEN VOLGEN ONDER C: BOUDESTEIN-SMITH
 5. Adriana Boudestein, geb. Maassluis 25 aug. 1867, overl. ald. 8 aug. 1938, tr. ald. 3 sept. 1896 Frans van der Burg, geb. Maassluis 27 aug. 1864, bode, tuinder, overl. ald. 22 mei 1955, zn. van Jan van der Burg en Maria Verschoor. HUN NAKOMELINGEN VOLGEN ONDER D: VAN DER BURG-BOUDESTEIN
 6. Cornelia Boudestein, geb. Maassluis 21 jan. 1870, overl. ald. 30 jan. 1952, tr. Maassluis 17 mei 1894, Johannes van der Meer, geb. Maassluis 6 april 1867, timmerman, overl. ald. 24 sept. 1934. HUN NAKOMELINGEN VOLGEN ONDER E: VAN DER MEER-BOUDESTEIN
 7. Jan, volgt XIIIb. HUN NAKOMELINGEN VOLGEN ONDER F: BOUDESTEIN-STRAUB

A

STIGTER 

Hendrina Boudestein (tante Heintje), geboren Maassluis 2 september 1859, overleden Maassluis 19 april 1941, tr. Maassluis 28 november 1883 Jan Stigter, geboren Maassluis 12 maart 1858, timmerman, overl. 23 oktober 1943, zn van Arie Stigter en Johanna Maan.
Hendrina Boudestein (1859-1941)
Jan Stigter (1858-1943)
Oom Simon vertelde in 1980 aan mij, dat (zijn) oom Jan Stigter kuiper was bij de firma Poortman en Van de Boogaard in Maasssluis. Als anekdote wist hij te vertellen dat als tante Heintje of de kinderen overdag het koffieketeltje kwamen terughalen, hij altijd wat haringen erin verstopte. Tante Catrien (1904-1993) heeft bij hen in huis gewoond sinds ze ongeveer 2 jaar oud was. Toen in 1913 opoe Maria Boudestein-de Graaf overleden was kwam ook opa Cornelis Boudestein bij hen in huis. Hij overleed in januari 1923.   Woonhuizen te Maassluis: Koek- en Boeksteeg 50 (1885-1887) Wip 17 (1891) Koek- en Boeksteeg 17 (1894) Marelstraat 166 (voor 1913)? (Cornelis Boudestein) Stationsstraat 22 (1923)? (Cornelis Boudestein) Kinderen: 1. Arie Stigter (1885), volgt IIa. 2. Maria Stigter, geb. Maassluis 15 aug. 1887, overl. Maassluis 26 mei 1946. Johanna Stigter (1891), volgt IIb. Cornelia Stigter (1894), volgt IIc. IIa. Arie Stigter, geb. Maassluis 31 juli 1885, broodbezorger te Den Haag, overl. Den Haag 12 mei 1967, tr. Maassluis 18 mei 1911 Elisabeth Cornelia Voombout, geb. Maassluis 16 aug. 1887, overl. Den Haag 9 maart 1944, dr. van Leendert Vroombout en Cornelia Blommendaal. Kinderen:
 1. Hendrina Stigter, geb. Maassluis 7 maart 1914. Zij woonde met haar zuster Cornelia op de Eskamplaan 177 in Den Haag, waar ik hen nog bezocht heb. Bij die gelegenheid lieten ze me een medaillon zien, waarin een haarlok zat van Hendrina Esseling (1799-1888), de vrouw van Jakob Boudestein (1804-1882)
 1. Cornelia Stigter, geb. Maassluis 27 febr. 1919
IIb. Johanna Stigter, geb. Maassluis 4 febr. 1891, overl. Schiedam 6 juni 1954, tr. Maassluis 15 dec. 1914 Pieter de Ligt, geb. Maassluis 17 aug. 1890, schoenmaker, overl. Schiedam 4 febr. 1959, zn. van Pieter de Ligt en Anthonia Fouzert. Kinderen:
 1. Anthonia de Ligt, geb. Maassluis 19 aug. 1917
 2. Hendrina de Ligt, geb. Maassluis 21 nov. 1920, tr. Maassluis 24 dec. 1941 J. Prins
 3. Johanna de Ligt (1924), volgt III.
 4. Janny de Ligt, geb. Maassluis 28 okt. 1927, tr. Maassluis 20 sept. 1951 Wim A. van Es
III. Johanna de Ligt (Anny), geb. Maassluis 1 dec. 1924, overl. Giessenburg 23 aug. 2015, tr. Maassluis 21 maart 1946 Willem van der Borden, geb. Vlaardingen 8 okt. 1921, overl. Giessenburg 1 mei 2007. Kinderen:
 1. Marian van der Borden,, tr. Gerrit Muis Kinderen:

a. Robert Muis b. Mirjam Muis

2. Hanny van der Borden, tr. (echtsch.) Jan Stemerding Kinderen:

a. Peter Stemerding b. Christiaan Stemerding c. Ardy Stemerding

IIb. Cornelia Stigter, geb. Maassluis 12 maaart 1894, overl. Rotterdam 28 juni 1971, tr. Maassluis 19 mei 1920 Adrianus Huijs, geb. Overschie 14 febr. 1888, koopman in vee, overl. Rotterdam 5 sept. 1971, zn van Gerrit Huijs en Klazina Willemijntje Gagesteijn, wedr. van Johanna Elizabeth Ouwendijk (uit welk huwelijk Leendert Huijs, geb. Overschie 2 juni 1914) Kinderen:
 1. Gerrit Huijs, geb. Overschie 10 febr. 1923, tr. Overschie 27 mei 1948 Johanna van ’t Hof, geb. 18 mei 1923, overl. Schiedam 19 sept. 1957, begr. Rotterdam begraafplaats Hofwijk,, dr. van Pieter van ’t Hof en Jannetje Kerkhoven. Kinderen:

a. Corry Huijs, tr. Gert Rijnberk, geb. 1 aug. 1949 b. NN Huijs

2. Hendrina Janna Huijs, geb. Overschie 19 aug. 1924, tr. Rotterdam 17 jan. 1953 B. Adam 3. Klazina Willemijntje Huijs, geb. Overschie 15 juni 1926, overl. Overschie 8 febr. 2016, tr. Marinus Hoogerheide 4. Jan Huijs, geb. Overschie 4 juli 1929, overl. na 8 febr. 2016, tr. Rotterdam 15 sept. 1955 Johanna (ans) Boers, overl. na 8 febr. 2016 5. Adrianus Huijs, geb. Overschie 31 jan. 1934, tr. Rotterdam 16 jan. 1958 Neeltje Geuze Kinderen:

a. Adrianus Huijs, overl. Rotterdam 2 mei 1958 b. Jacomina Carolina Huijs, geb. Rotterdam, overl. Rotterdam 5 april 1959 c. d o o d g e b o r e n   k i n d, geb. Rotterdam 27 maart 1959 d. André Huijs, woont te Rhoon (2017)