Kwartierstaat Frans van Rooijen 1e deel

  1.        Frans Johan van Rooijen, musicus, docent zang, archivaris Rijksarchief in Zuid Holland (1991-1998), Transaction ManagerGMH Capital Partners London (2000-2003), Medewerker Gemeentearchief Den Haag (2005-), Hoofd Archieven en Dienstverlening (2018)

2de generatie

2.         Marinus Wilhelm van Rooijen, geb. ‘s-Gravenhage 28 sept. 1921, zwakstroommonteur, medew. Ned. Huistel. Mij. 1936-1954, ambtenaar PTT (1954-198..), overl. Den Haag, Verpleeghuis Mariahoeve, 15 okt. 2001, begr. Den Haag, Oud Eikenduinen (graf 171) zaterdag 22 okt. 2001, tr. Voorburg 18 okt. 1947

3.         Wilhelmina Boudestein, geb. Voorburg 3 dec. 1925, secretaresse Uitgeverij J.N. Voorhoeve te Den Haag 1945-1947 en 1969-1976, medewerkster Min. van Sociale Zaken, dienst Arbeidsinspectie 1976-schrijfster, bestuurslid Ned. Chr. Schrijverscontact, diaken NH Gemeente te Voorburg.

3de generatie

4.         Jacobus Hubertus Johannes van Rooijen, geb. Tilburg 31 juli 1893, sterkstroommonteur, medewerker Gemeentelijk Energie Bedrijf ‘s-Gravenhage, overleden ‘s-Gravenhage 18 april 1951, tr. 2e ‘s-Gravenhage 29 juni 1932 Alida Hendrika Houkes; tr. 1e ‘s-Gravenhage 9 okt. 1918

5.         Maria Lijdia Kriens, geb. Gouda 4 juni 1896, overleden ‘s-Gravenhage 3 sept. 1931.

            Opa Van Rooijen overleed ten gevolge van een maagbloeding. Hij was maagpatient.. Oma Van Rooijen-Kriens, overleed ten gevolge van een niervergiftiging. Zij was jarenlang nierpatient.

6.         Cornelis Simon Boudestein, geb. Maassluis 31 jan. 1894, zwakstroommonteur, medewerker NV Nederl. Huistelefoon Maatschappij, overleden Voorburg 5 maart 1968, tr. ‘s-Gravenhage 20 maart 1920

7.         Wilhemina Onink, geb. Scheveningen 23 aug. 1898, overl. Voorburg 6 juni 1973.

           Haar geliefde psalm was: Psalm 23, dat ook gezongen werd bij haarbegrafenis. De trouwtekst bij hun huwelijk was Gal. 5:13 Dient elkander door deLiefde (bron: Trouw Bijbel  in mijn bezit)

4de generatie

8.         Petrus Dominicus van Rooijen, geb. Made 14 jan. 1863, timmerman, overl. Sint Oedenrode 22 april 1944, tr. Tilburg 21 okt. 1885

9.         Anna Maria Gallé, geb. Hoogemierde 26 april 1863, overl. ‘s-Gravenhage 18 jan. 1937.

10.       Johannes Henricus Petrus Antonius Kriens, geb. Brielle 9 mei 1859, metselaar, overl. ‘s-Gravenhage 6 maart 1924, tr. Brielle 26 mei 1886

11.       Lijdia Palman, geb. Brielle 19 maart 1863, overleden ‘s-Gravenhage 27 okt. 1932.

Gezin Kriens-Palman

12.       WillemBoudestein, geb. Maassluis 24 febr. 1865, schoenmaker te Maassluis enScheveningen, overleden ‘s-Gravenhage 21 jan. 1912, tr. Maassluis 17 april 1890

            Zijn meest gliefde psalm was psalm 42 en 43. Dit is te zien aan het feit dat in het Psalmboek dat ik van oom Simon kreeg, die blzz. extra ‘vuil’ zijn. (bron o.a. interview met Oom Simon op band 1980)

13.       HelenaAdriane Smith, geb. Maassluis 21 febr. 1865, overleden Maassluis 31 juli1906.

           Op haar sterfbed zong zij psalm 84, vers 3 (“Welzalig hij die al zijn krachtallenlijk van de Heer verwacht”) (bron: Oom Simon, op interview band dd november1980)

14.       Leendert Onink, geb. ‘s-Gravenhage 9 juli 1874, hovenier te Den Haag, kweker, overl.  Voorburg 27 sept. 1952, tr. ‘s-Gravenhage 16 febr. 1898

15.       Antje Tomasina Vermeer, geb. Rotterdam 1 juli 1878, overl.  ‘s-Gravenhage 24 febr. 1959.

5de generatie

16.       Levinus vanRooijen, geb. Zuiddorpe 25 nov. 1828, militair, rijksveldwachter teColijnsplaat 1862 en Ginneken 1866,  overl. Ginneken 13 juni 1895, tr. 1eRijsbergen 19 mei 1862 ; hij tr 2de Antonia Fens

17.       Maria van Erp, geb. Rijsbergen 16 sept. 1826, overl.  Ginneken 7 maart 1890. (hij tr. 2e Bergen op Zoom 7 mei 1894 Antonia Fens).

18.       Jan Cornelis Gallé, geb. Hilvarenbeek 5 juni 1821, kleermaker, overl.  Tilburg 24 mei 1881, hij tr. 2e ca. 1864 Elizabeth van Gompel, weduwe van ….Verdonk; hij  tr.1e Hoogemierde 21 nov. 1846.

19.       Adriana Pijnenburg, geb. Hoge en Lage Mierde 12 febr. 1822,  overl. Hoge en Lage Mierde 14 aug. 1863.).

            Adriana was volgens verhalen van mijn oudtante Wilhelmina Roosenburg-van Rooijen, verlamd en zat in een rolstoel. Een boerderij van haar familie in Hoogemierde zou zijn afgebrand (kort voor 1868??), na blikseminslag, waarbij het gezin in armoede geraakte.

20.       Matthijs Anthony Kriens , geb. Brielle 1 nov. 1834, metselaar, overleden Brielle 27 okt. 1914, tr. Brielle 2 mei 1856

21.       Johanna Hendrika Appelman geb. Brielle 13 nov. 1832, overleden Brielle 7 maart1897. (hij tr. 2e Brielle 25 april 1900 Maria Jansson, geb.Maastricht ca. 1849, overl. Brielle 6 jan. 1922).

           Matijs Anthonie Kriens testeert notaris F. Hermans, dd 5 juni 1901

22.       Wilhelmus Palmans, geb. Brielle 27 sept. 1833, straatveger,  overl. Brielle 25 juni 1881, tr. Brielle 5 dec. 1860.

23.       Engélina van Mare geb. Brielle 11 jan. 1841, overl. Vlaardingen 28 april 1910. (zij tr. 2e Johannes van der Steen).          %

            NB haar kleindochter tante Antonia Beijersbergen van Henegouwen-Kriens vertelde mij de naam van haar tweede man.

24.       Cornelis Boudestein, geb. Maassluis 2 okt. 1833, zeeman, overleden Maassluis 15 mei 1923, tr. Maassluis 1 dec. 1858

25.       Maria de Graaf, geb. Maassluis 31 juli 1831, overleden Maassluis 17 jan. 1913.

26.       Simon Smith, geb. Maassluis 18 okt. 1827, huisschilder, overleden Maassluis 27 maart1887, tr. Maassluis 6 mei 1857

28.       Willem Onink , geb. Maurik 14 aug. 1842, hovenier, woonde in de Katwijkstraat te Scheveningen, overleden ‘s-Gravenhage 1 juni 1920, tr. Rijswijk 6 nov. 1872

29.       Johanna Hendrika Krul, geb. Rijswijk 27 april 1850, overleden Scheveningen 19 juni 1924.

Het portret voorstellende Willem Onink werd door zijnzoon Leendert gekocht van de andere kinderen voor fl 200, volgens oma’s zeggen;Willem Plomp, de man van tante Nieta was er toen ik hem bezocht nog steeds boosover. Het portret is nu in de VS bij Willem Onink.

30.       Gerrit Vermeer, geb. Uitgeest 2 dec. 1844, timmerman, woonde in de Crispijnstraat (1878), in de 3e Schielaan (1890), schilder en timmerman te Rotterdam, overl. ald. 29 mei 1905 (aan de gevolgen van lood vergiftiging na het werken in een scheepsruim), tr. Rotterdam 12 sept. 1877

31.       Wilhelmina Anna Bovendeert, geb. Brielle 11 nov. 1848, overl. Rotterdam 23 sept. 1931.

6de generatie

32.       Dominicus van Roij/Rooijen, geb. Zuiddorpe 1793, overl. ald. 7 maart 1862, tr. Overslag 30 mei 1821

33.       Felicitas de Mol, geb. Overslag 1793, overl. Zuiddorpe 14 jan. 1847.

34.       Petrus van Erp, ged. Oirschot 20 dec. 1801 (get Adrianus de Laet en Maria van Erp), linnewever, overl. tr. Rijsbergen 16 okt. 1825

35.       Adriana de Visser ,  ged. Sprundel 23 juli 1798 (get Melchior van Praat en Cornelia Timmermans), overl. Sprundel 19 nov. 1868.

            Volgens overlevering (Levinus van der Heijden te Rijsbergen) was Petrus van Erp onterfd door zijn familie.

36.       Johannes Cornelis Gallé, ged. Stevensweert 27 juni 1780 (get. Johannes Cornelis van Boven, en Anna Josepha Peters ex Wassenberg, nomine Sophia Geurts); nb aantekening in het extract bij de hw. bijl: ‘vide 30 nov. 1775’), kleermaker (1815-) te Tilburg, won. Tilburg (Veldhoven, huisnr 984)(1829), overl. Tilburg 2 mei 1847 (won. wijk Korvel), tr. Tilburg 25 okt. 1815 (get. Adrianus van Beurden timmerman 27jr, Alexander de Beer, droogscheerder 33jr, Bernardus van den Berg, droogscheerder 30jr, Johannes van Breda, droogscheerder 40jr)

37.       Johanna Maria van den Berg, ged. (RK) Tilburg 25 mei 1791, overl. Tilburg 29 nov. 1866 (won. Tilburg wijk Laar)

38.       Cornelis Pijnenburg, geb. Hilvarenbeek 30 juli 1785, kuiper, overl. Hogemierde 2 nov. 1821, tr. 1e Willemijn van Rooij, overl. Moergestel 30 april 1819; hij tr. 2de. Lagemierde 4 okt. 1820

39.       Hendrina Verbaanderd, geb. Hogemierde 7 sept. 1785, overl. ald. 20 febr. 1855

40.       Petrus Antonius Kriens, ged. ‘s-Hertogenbosch 3 juni 1809, metselaar, overl. Brielle 20 sept. 1872, tr.

41.       Alexandrina Wilhemina Simons, ged. Vlaardingen 24 mei 1807, overl. Brielle 3 mei 1881

MvS: 5868

42.       Johannes Hendrikus Appelman, ged. Brielle 28 sept. 1798, broodbakkersknecht en winkelier (1825), bakker, overl. ald. 26 maart 1846, tr. Brielle 11 mei 1825 (get. Jan Winkes, 59jr brandersknecht, Michiel Verbrugge, 42jr, verver, Hendrikus Verhel 33jr, kleermaker, Philippus Jordaans, 29jr wijnstekersknecht),

43.       Johanna Maria Mudden, ged. Brielle 8 juni 1797, dienstbode (1825), winkelierster (1834), overl. na 1846

44.       Willem Palmans, ged. Grote Brogel (B) 29 juli 1765, tapper, overl. Brielle 19 febr. 1834, tr. 1e Catharina Senus, overl. Brielle 25 sept. 1826; hij tr. 2e Brielle 22 okt. 1829

45.       Johanna vanHirtum, geb. Kessel, ged. Maren 4 mei 1800, overl. na 1835, tr. 2eBrielle 12 maart 1835 Karel Hanson, geb. Hull, Engeland, Graafschap Cork, 4 maart 1791, varensgezel, zn van HendrikHanson en Grietje Meijer.

46.       Johannes Diderik van Mare, ged. Brielle 27 juli 1793, arbeider te Brielle (1834), overl. ald. 2 okt. 1851, tr. 1e Maria Kuijpers, geb. Maasbommel 1795/6,

47.       Anna Alyda Luster, ged. Brielle 1 febr. 1803, dienstbode te Brielle (1836), overl. ald. 6 mei 1873.

48.       Jacob Boutestein, geb. Maassluis 1 maart 1804, zeeman, overl. ald. 24 april 1882, tr. Maassluis 9 sept. 1825

49.       Hendrina Esseling, geb.Maassluis 2 juli 1799, overl. ald. 14 maart 1888

50.       Willem Marinusz. de Graaf, ged. Zierikzee 10 sept. 1806, schipper, overl. op de schoener Maaslust bij Tousscha a.d. Donau 22 april 1855, tr. Maassluis 6 sept. 1826

51.       Adriaantje Jacobs Nijkerk, geb. Maassluis 16 febr. 1804, overl. ald. 9 okt. 1844

53.       Siffra/Zippora Smith, ged. Maassluis 27 aug. 1786, overl. ald. 4 febr. 1871

54.       Ary Arendsz. van den Berg, geb. Wateringen 25 sept. 1797, timmerman, tuinder, overl. Delft 28 april 1887, tr. 2e Hof van Delft 4 sept. 1834 Maria Wassink (geb. Vlaardingen 29 sept. 1811, overl. Delft 10 mei 1868); hij tr. 1e Schipluiden 30 juni 1825

55.       Trijntje Bruyns Lugtigheid, geb. De Lier 11 nov. 1800, overl. Schipluiden 8 okt. 1829

56.       Dirk Onink, geb. Maurik 4 okt. 1795, kleermaker, overl. ald. 27 dec. 1882, tr. Maurik 15 nov. 1829

57.       Alida Cornelia Verkerk, geb. Maurik 10 maart 1811, overl. ald. 2 aug. 1871

58.       Leendert Ariensz. Krul, geb. Loosduinen 3 nov. 1822, tuinder, overl. Rijswijk 6 juli 1894, tr. ‘s-Gravenhage 2 mei 1849

59.       Lijntje Doedeijns, geb. Heusden 22 okt. 1821, overl. Rijswijk 27 juni 1911

60.       Thomas Vermeer, geb. Bloemendaal 18 okt. 1798, kramer, veldwachter te Uitgeest, overl. Velsen 23 febr. 1887, tr. Uitgeest 19 juni 1828

61.       Antje Post, ged. (RK) Amstelveen 11 febr. 1804, overl. Uitgeest 5 nov. 1878

62.       Wilhelmus Godefridus Bovendeert, ged. (RK) Vlissingen 1 okt. 1804, sgt. 1ste batt. Mobiele ZH Schutterij, commies der stedelijke belastingen (1834), overl. Brielle 10 nov. 1847, tr. Brielle 19 nov. 1828

63.       Gerrigje van Kesselen, ged. (NH) Culemborg 24 mei 1804, overl. Brielle 28 april 1889.

7de generatie

64.       Martinus van Roij (van Rooijen), ged. Roggel 14 nov. 1760, schaapherder, overl. Zuiddorpe 23 nov. 1829, tr. Zelzate 25 okt. 1806 Isabella Spitael, ged. Zelzate 23 jan. 1775, dr. van Livinus Spitael en Judoca Theresia van Moer; tr.

65.       AnnaCatharina Valentijn, ged. Eksaarde (B) 15 okt. 1765 (doopgetuigen JoannesSpuesens en Anna Valentyn), overl. Zuiddorpe 23 okt. 1805

            . Martinus van Roij, schaapherder, ged. Roggel 14 nov. 1760 (get. Cornelius Geuien, pro Petrus Ruttiens, Catharina op ’t Root), overl. Zuiddorpe 23 nov. 1829. In overl. akte wordt hij Martinus van Rooijen genoemd. tr 1e ca 1788 Anna Catharina Valentijn, ged. Eksaarde (B) 15 okt. 1765, overl. Zuiddorpe 30 okt. 1805, dr. van Pierre Valentijn en Anna de la Cour; hij .tr. 2de (wsch. te Zelzate) ca 1806  met Isabella Spitael, geb. Zelzate, overl. Zuiddorpe 22 nov. 1812 oud 37 jr; hij tr. 3de Isabella Ferdinandina van den Nieuwenhuyse, geb. Wachtebeke (blijkens doop van haar zoon Norbertus in 1815), overl.Zuiddorpe 28 sept. 1817, oud 35 jr, ; hij tr. 4de  Kerkelijk te Zuiddorpe 2 jan. 1819 (Kerkelijk; “obtenta dispensationem in secundo gradu aequali linea collateralis affinitatis ex semi thoro, in tribus bannis antenuptialibus et in tempore clauso” met getuigen Petrus van Megroot en Joanna Maria van Megroot) Petronella Catharina van Meegroot, geb. Wachtebeke, c 1786, weduwe van Petrus Francicus(zn?) Baes.

66.       Livinus de Mol, geb. 1750, overl. Overslag 25 dec. 1825, tr.

67.       Maria Petronella Martel, geb. 1756, overl. Overslag 25 jan. 1827

68.       Josephus van Erp, ged. Oirschot 27 juni 1771, landbouwer, voerman, overl. ald. 19 dec. 1853, tr 2de Adriana Kelders; hij tr. 1e Oirschot schepenen 3 febr. 1789

69.       Johanna Maria de Laet, ged. Oirschot 14 jan. 1769, overl. ald. 20 nov. 1838

70.       Lourens de Visser, ged. Boxtel 26 jan. 1759, overl. Sprundel 1804, tr. Sprundel 17 jan/1 febr. 1789 (Gereformeerd)

71.       Ida van de Luitgaerde, ged RK Etten 21 jan. 1756 (get. Petrus van de Luytgaerden en Adriana Joannis van Kaern), overl. Sprundel 20 sept. 1824

72.       Ludovicus Johannes Gallé, ged. Deinze (B) 6 okt. 1716, militair, begr. Stevensweert 26 jan. 1781, tr. (otr. Vlissingen 14 juli) Gorinchem 26 juli 1760

73.       Helena Tieleman (Tiendeman), ged. (geref.) Nijmegen 19 sept. 1734, overl. Hilvarenbeek 21 febr. 1815, tr. 1e Isaac Kern

74.       Antonius van den Berg, geb. Terwolde (bij Vaasssen, Gld.) 1750, jardinier te Tilburg (1810), grafmaker te Tilburg (1815), timmerman, overl. Tilburg 5 aug. 1826, tr. (RK) Macharen 17 okt. 1779

75.       Elisabeth van Loosbroek, ged. Macharen 17 aug. 1752, huishoudster te Tilburg (1815), overl. Tilburg 7 febr. 1842

76.       Hendrik Peynenburg, ged. Hilvarenbeek 15 jan. 1757, overl. Hilvarenbeek 9 nov. 1817, tr. 2e Anna Peters Wijnants, tr. Hilvarenbeek 2 febr. 1783

77.       Anna Maria van Zeelst, ged. Hilvarenbeek 3 nov. 1754, begr. Hilvarenbeek 7 april 1792

78.       Hendrik Verbaanderd, ged. Hoge Mierde 2 dec. 1741, overl. Lage Mierde 9 maart 1806, tr. Hoge en Lage Mierde 24 juli 1774

79.       Adriana van Spreeuwel, ged. Hoge Mierde 14 april 1748, overl. na 4 okt. 1820.

80.       Matheus Kriens, geb. Beesel 7 maart 1769, militair, overl. Brielle 26 jan. 1852, tr. 1e Johanna Sprank; tr. 2e Heusden 11 febr. 1800

81.       Gertrudis Bierstraten, ged. Heusden 13 okt. 1776, overl. Brielle 10 nov. 1854

82.       Anthony Wilhelmus Simons, ged. Brielle 10 mei 1780, barbier, overl. Brielle 9 nov. 1834, (MvS: nihil)tr. Vlaardingen 3 febr. 1805

83.       Adriana Huisman, ged. Vlaardingen 4 juni 1781, overl. Brielle 27 febr. 1825

84.       Jan Matthijs Appelman, geb. ‘s-Gravenhage 15 sept. 1776, overl. Brielle 8 aug. 1803, tr. (RK) Brielle 24 april 1795

85.       Anna de Klijn, ged. Bergen op Zoom 25 okt. 1764? (get. Hendricus Cornelisse en Joanna Maria de Klijn), overl. Brielle 28 okt. 1851

86.       Josephus Wilhelmus Johannes Mudden (Mulder) (Johann Willem Joseph Möldder), geb. Herzlake (Münsterland), timmermansknecht, overl. Brielle 20 aug. 1811, tr. Brielle 22 nov. 1795

87.       Johanna Jaspers, geb. Brielle, winkelierster, overl. Brielle 5 jan. 1834 (er is van haar een Memorie van Sucessie met boedelscheiding)

9 aug. 1834: Johanna Maria Mudde, vrouw van Johan Hendrik Appelman, winkelier, Paulus Mudde, timmermansknecht, Angenieta Mudde, winkelierster, en Helena Mudde, allen te Brielle, verklaren tot verdeling van de nalatenschap van hun moeder, Johanna Jaspers, te zijn overgegaan, waarbij ieder een huis werd toegewezen. Voor notaris Louis Wijnand van Kruijne, te Brielle (ONA 1303)

88.       Mathijs Palmans, ged. Eksel (B) 19 mei 1728, overl. Neerpelt 16 jan. 1811, tr. Eksel 7 febr. 1764 (get. Arnoldus Raemaeckers en Henricus Thonissen)

89.       Maria Geusens, ged. Grote Brogel (B) 11 maart 1738, overl. Grote Brogel 8 mei 1803

90.       Jan van Hirtum, geb. Groot Lith 20 juni 1755, overl. Brielle 3 febr. 1829 , tr. Maasbommel 7 febr. 1789

91.       Maria Elisabeth Mol, ged. Maasbommel 27 febr. 1764 (Adrianus Buters en Jantje Buters), overl. Brielle 12 okt. 1830

92.       Harmen van Mare, ged. RK te Maren en Kessel 31 okt. 1753, overl. Brielle (in zijn huis aan de Princegracht, sectie C, nr 178)  8 april 1812, (als ongehuwd!), tr.

93.       Anna Adelheidis Wolbers/Wolters, geb. Frenswegen bij Denekamp, overl. Brielle 26 april 1833 (als weduwe van Hugo van Maren, in huis wijk 4, nr 1)) Vlg Mem. van S. onvermogend.

94.       Johannes Theodoor Wenceslaus Josephus Luster, geb. Hopsten in Munsterland, overl. in de polder  De Rik gemeente Rugge bij Oostvoorne, 10 nov. 1810 (‘nalatende vijf kinderen’), tr. Brielle 16 febr. 1801.

95.       Anna Maria Angelina (Dina) Wijntjes, geb. Oud Zevenaar, ged. RK Werth (Munsterland) 16 nov. 1777 (get. Johanna Nienhaus en Angelina Borckens), overl. Oostvoorne 13 april 1841 (als Dina Wintjes, geb. Boekholt, wedwue van Willem Luster en Govert van de Ven); zij hertr. Brielle 29 juni 1815 Godefridus van de Ven, arbeider onder Rugge, geb. St. Oedenrode 30 jan. 1772, zn. van Joannes van de Ven en Antonia van Son.

96.       Huybrecht Boutesteijn, ged. Maassluis 22 juli 1764, overl. Maassluis 6 maart 1838, tr. Maassluis 25 april 1791

97.       Klaartje Joä, ged. Maassluis 17 juni 1771, overl. Maassluis 14 mei 1840

98.       Jan Esseling, ged. Maassluis 30 dec. 1742, begr. Maassluis 10 maart 1800, tr. Maassluis 28 okt. 1798

99.       Trijntje Bogert, ged. Maassluis 8 febr. 1761, overl. Maassluis 21 dec. 1841

100.     Marinus Melse de Graaf, ged. Zierikzee 12 dec. 1770, overl. Maassluis 2 jan. 1809, tr. (als Marinus Melse) Zierikzee 21 nov. 1798

101.     Arendje Teunisdr van der Meer, ged. Maassluis 14 aug. 1771, overl. Maassluis 18 juni 1849

102.     Jacob Nijkerk, ged. Maassluis 28 aug. 1774, overl. ald. 16 nov. 1836, tr. Maassluis 20 maart 1803

103.     Maria den Harder, ged. Maassluis 19 mei 1771, overl. ald. 19 maart 1847

106.     Johannes Michel Smith, ged. ref. Kleve 30 sept. 1751, veldwachter te Maassluis,  overl. Maassluis 12 nov. 1841, tr.

107.     Grietje van der Hidde, ged. Maassluis 15 aug. 1762

108.     Arend Ariensz. van den Berg, ged. ‘s-Gravenzande 20 okt. 1765, woonde 1834 te Delft, tr. Wateringen 26 juli 1789

109.     Pieternella Biemond, ged. Wateringen 15 mei 1768

110.     Bruyn Lugtigheid, ged. Hof van Delft 19 jan. 1771, kleermaker, overl. Schipluiden 1 okt. 1840, tr. (otr. De Lier 6 nov.) 1793

111.     Maartje van der Beukel, geb. St. Maartensrecht 28 febr, ged. Schipluiden 20 maart 1763, overl. Schipluiden 9 juni 1847.

112.     Jan Berend Onink, geb. Winterswijk 1769, kleermaker, overl. Maurik 15 aug. 1846, tr. Ochten 14 dec. 1792

113.     Adriana (van) Hommerson, geb. in de Marsch onder Lienden, ged. Ochten, geb. Kesteren 1768,  won. Ochten (1792), overl. Maurik 26 jan. 1848

114.     Jan Verkerk, geb. 1785, overl. Zoelen 9 febr. 1812, tr.

115.     Angenieta van Leuven, geb. Nijmegen 1785, overl. Maurik 30 okt. 1859, tr. 2e Maurik 5 mei 1814 Petrus van Campen, zn. van Jasper van Campen en Johanna van Haaften, wedr. van Johanna de Bruin; tr. 3e Maurik 26 mei 1821 Rijk de Vries.

116.     Arie Leendertsz. Krul, geb. Loosduinen 26 mei 1798, overl. Rijswijk 21 dec. 1878, tr. Loosduinen 19 aug. 1819,

117.     Maria Hartman, geb. Loosduinen 10 nov. 1797, overl. Rijswijk 8 sept. 1835

118.     Andries Doedeijns, ged. Heusden 30 nov. 1783, stalhouder, overl. Heusden 23 nov. 1832, tr. Heusden 3 okt. 1816

119.     Johanna Hendrika Hofman, ged. Heusden 16 nov. 1785, overl. Heusden 20 sept. 1849

120.     Jan Vermeer, geb. Hillegom 23 nov. 1766, kalkbrander, vader in het Gereformeerd Weeshuis te Hillegom, overl. tr. 2e; tr. 1e (otr. Bloemendaal, gerecht, 28 okt.) 1798

121.     Catharina Lammers, geb. Aelbertsberg, ged. Bloemendaal (RK statie Overveen) 3 mei 1776 (get. Lammert Leenderts en Trijntje Hellings) , overl. Haarlem, Elisabethsgasthuis 7 dec. 1804

122.     Cornelis Post, geb. 22 mei 1762 (volgens Reg. Civique), schuitenjager (1816), overl. (ten gevolge van een borstkwaal) Nieuweramstel 21 febr. 1816, tr. als j.m. aan de Amstel bij het Tolhek voor het gerecht van Amstelveen 12 febr. 1792

123.     Feijtje Poel, geb. Kuinre 1767/68, ged. verm ald. RK 16 aug. 1767 als Euphemia (dr van Peter Albers en Aaltje Peters, get Euphemia Gerrits), j.d. aan de Amstel, bij het Kalfje, overl. Nieuweramstel 27 jan. 1836 (als Femmetje)

124.     Franciscus Bovendeert, ged. (RK) Luyenbroek-Sittard 28 okt. 1773, sgt. majoor regt. Van Ligne, agent van justitie (1834), overl. Brielle 31 dec. 1834, tr. 27 april 1800

125.     Elisbeth Tanto, ged. Enkhuizen (Ev. Luth.) 16 jan. 1779, overl. Brielle 3 nov. 1834

126.     Cornelis van Kesselen, geb. Culemborg 17 jan. (vlg fam. registertje bij Bovendeert te IJmuiden), ged. ald. (NH) 12 febr. 1769, overl. ald. 12 febr. 1856, tr. Culemborg 28 aug. 1796

127.     Arnolda Oostinjen, geb. Culemborg 31 mei 1772 (volgens familie registertje bij fam.Bovendeert in IJmuiden), overl. ald. 14 jan. 1845

8ste generatie

128.     Petrus Kuijpers, alias van Roij, ged. Heythuysen 8 okt. 1736, tr. Roggel 23 nov. 1757

129.     Mechtildis Kuypers, alias Ruttiens,

130.     Pierre Valentijn, tr.

131.     Anna de la Cour, ged. Eksaarde (B) 5 maart 1743 (get. Petrus de la Cour en Anna van Dooselaer)., overl. ald. 21 nov. 1783

132.     Josephus (Judocus) de Mol, tr. Zaffalaere (B) 27 april 1743

133.    Johanna Serraris, geb. Zaffelaere 1705/06, begr. Overslag 14 febr. 1781

134.     Johannes Martel, overl. Winkel, tr.

135.     Catharina Janssens, geb. Winkel 24 nov. 1720, overl. ald.

136.     Cornelis Joosten van Erp,ged. RK Oirschot 18 nov. 1744,  tr.

137.     Anna Maria Essens, ged. Oirschot 9 april 1747

138.     Johannes de Laet, begr. Oirschot 15 okt. 1807, tr.

139.     Cornelia van Mol, ged. Oirschot 2 jan. 1738, begr. Oirschot 9 dec. 1790

140.     Matthijs de Visser, ged. Boxtel 24 sept. 1711, tr. ald. 13 jan. 1743

141.     Cornelia de Croon

142.     Adriaan van de Luitgaerde, ged. RK Etten 1 maart 1722(doopgetuigen waren Cornelius Piter Coevoets en Cornelia Antonie de Decker),, ondertr. 16 spept./ tr RK 2 okt. (Geref. 1 okt) 1747

143.     Dymphna Termans, geb. Sprundel, ged. Ruucphen 27 juni 1716 (RK) (get. Wilhelmus Petersen Aerenauts en Cornelia Petersen Broodt), overl. 1758/1811

144.     Petrus Fernand Galle, ged. Gent (St. Niklaas) 12 april 1685, poorter van Deinze op 18 febr. 1710, tr.

145.     Johanna Gargil (domicella), overl. Lo 17 aug. 1733

146.     Jan Tillemans, tr.

147.     Johanna Elisabeth Lingmont

148.     Bernardus van den Berg, won. Terwolde (Gld)(c. 1749) tr.

149.     Maria Jongenboer

150      Jacobus Gielisz. van Loosbroek, overl. Macharen 10 mei, begr. ald. 13 mei 1768, tr 1e Oijen 12 nov 1726 (get. Dielis Jansen en Maria Johanna Peters) Petronella Hendricusdr van Zeelant; tr. 2e , Elisabeth Peters, begr. Macharen 21 april 1747; tr. 3e (schep.) Oss 23 mei 1751 (get. Eerke Kroeke en Johanna van Reefen)

151.     Maria Anna Petersdr van Grinsven, van Doorn, ged. (RK) Oss 23 nov. 1719

152.     Lourens Peynenburg (Pijnenborghs), ged. Hilvarenbeek 17 okt. 1727, overl. voor 1766, tr. (sch) Hilvarenbeek 25 febr. 1753

153.     Johanna (Jenneke) Hesselmans, ged. Hilvarenbeek 26 sept. 1724.

154.     Johannes van Zeelst, tr. 1e Johanna Jans Crols; tr. 2e NH Hilvarenbeek 30 april 1747

155.     Catharina van Ostade, ged. Hilvarenbeek 12 juni 1710

156.     Hendricus Verbaanderd, ged. Hoge Mierde 18 aug. 1718, tr. Hilvarenbeek 26 nov. 1740

157.     Maria Anna Verbruggen, ged. Hoge Mierde 8 nov. 1721

158.     Hendricus Adriaansz. van Spreeuwel, tr. Hilvarenbeek 24 febr. 1743

159.     Johanna Adriaan Jans Schoormans, ged. Hogemierde 29 maart 1713,

160.     Johannes Crins, ged. Swalmen 23 dec. 1731, tr. Beesel 23 sept. 1756

161.     Elisabeth Mooren, ged. RK Beesel 2 okt. 1731 (get Albertus Meuters loco Mathias Mooren en Catharina Janssen)

162.     Johannes Bierstraten, ged. Waalwijk 1742/1743, overl. Drunen 15 nov. 1794, tr. (RK) Heusden 23 okt. 1774

163.     Antonia Bruystens, ged. (RK) Heusden 4 nov. 1752

164.     Johannes Simons, ged. (RK) Brielle 6 nov. 1752, overl. Brielle 14 juli 1813, tr.

165.     Johanna Zegelaar, ged. Brielle (RK) 17 sept. 1758, overl. Brielle 13 jan. 1823

166.     Gijsbrecht Huisman, ged. Vlaardingen 23 mei 1739, turfschipper, overl. Vlaardingen 19 jan. 1823, tr.

167.     Sanderina van der Meer, ged. Rotterdam (RK) 1746, overl. Vlaardingen 22 jan. 1824.

168.     Jan Jurrien (Johann Jurreje)  Appelman, geb. 7 maart, ged. Witsingen (Ev. Kirche) 12 maart 1745, tr. Den Haag 14 nov. 1773 Hoogduitse kerk

169.     Anna Christina Riem, ged. Rijswijk 14 juni 1742

170.     (Wenceslaus) Frederik de Klijn, geb. Grave (Wichen) 1735, overl. Brielle 7 sept. 1813, tr. Nijmegen (als Fredrik de Kleijn) NH 19 okt. 1755

171.     Marianna Geertruy (Maria Anna Gertrudis) Stidters, Sletters of Stigter[slecht leesbaar], (Stidters bij huwelijk), geb. 1735, overl. Brielle 11 jan. 1819.

174.     Pieter Jaspers, overl. voor 6 april 1798, tr. Brielle 25 april 1773

175.     Agnieta (Agnes) Hendriks, overl. Brielle 13 okt. 1801, tr. 2de Jan Hermkens; zij tr. 3e Jan Biezen

176.     Willem Pellemans, molenaar te Budel, tr. Eksel 6 juni 1707

177.     Barbara van de Loon, alias Smedts, ged. Eksel 1686

178.     Josephus Geusens, tr. ca ca 1730?? (Grote Brogel??)

179.     Helena van de Weyer, alias Cremers

180.     Martinus van Hirtum, tr. 1e NH Lith Kessel 4 juni 1746 Digna van Korstenbroek; tr. 2e RK Maren Kessel 5 mei 1754 (get. Aldegondis van Hirtum, Petronella van der Vliet en Lambertus van Heurwen)

181.     Anna van Maren (Maeren), ged RK. Lith 18 juli 1728

182.     Sebastianus Mol, geb. Maasbommel, tr.RK Maasbommel 16 juni 1757 (get. Gerardus de Verwer, Joanna de Verwer en Joanna Smelders)

183.        Joanna Buters, geb. Maasbommel, overl. Maasbommel 28 nov. 1821; zij hertrouwt vermoedelijk 2 x: 13.05.1775 en al eerder in 1768 Gijsbertus van Rossum

184.     Antonius van Maren, tr.

185.     Hiltrudis Baers (Gertrudis Buijs??)

186.     Johan Bernard Wolbers, geb. Emsbueren-Hesselte 13 okt. 1739, overl. Emsbueren-Hesselte 28 okt. 1787, tr. 2e Emsbueren 1764 Margaretha Stroet, geb. Emsbueren-Bexten 25 nov. 1743, overl. Emsbueren-Hesselte 27 dec. 1784, dr. van Theodor Stroet en Anna Alf; hij tr.1e.

187.     Maria Huiskes, misschien identiek met ‘Haskes’ een familienaam die in Frenswegen voorkwam.

190.     Willem Wientjes (Wijnands, [Wijntjes]), geb. 1721, overl. Oud Zevenaar 19 okt. 1796, tr. Oud Zevenaar 19 mei 1767 (get. Herman Hoffman en Machteld Meijer)

191.     Anna Diesfelds, ged. Oud Zevenaar RK 6 aug. 1732 (get. Henricus Pollman en Joanna Bouwman), overl. Oud Zevenaar 8 juni 1782

192.     Cornelis Boutesteijn, ged. Maassluis 27 febr. 1732, tr. Maassluis 24 april

193.     Willempje van Tol, ged. Maassluis 24 okt. 1731, begr. Maassluis kerkhof 18 sept. 1790

194.     Abraham Joä, ged. Maassluis 3 febr. 1740, begr. Maassluis 20 sept. 1812, tr. Maassluis 2 okt. 1763

195.     Neeltje Sluijmer, ged. Oud-Beijerland 5 febr. 1740, begr. Maassluis graf 195 7 dec. 1809

196.     Hendrik Esseling, ged. Maassluis 31 maart 1683, tr. Maassluis 25 mei 1738

197.     Gijsbertje Pietersdr. van de Dol

198.     Jacob Boogaard, ged. Maassluis 1 aug. 1728, overl. 1818,  otr. Maassluis 8 mei 1757

199.     Elisabeth van der Paauw, ged. Maassluis 25 maart 1725.

200.     Willem de Graaf, ged. Zierikzee 26 juni 1746, tr.

201.     Lijntje Telle, verm identiek met Leentje Telle, ged. Ouwerkerk 20 sept. 1739

202.     Teunis van der Meer, ged. Maassluis 10 jan. 1742, tr. Maassluis 7 april 1771

203.     Neeltje Parre, ged. Maassluis 21 febr. 1749, overl. Maassluis 9 nov. 1824; zij tr. 2de Willem van Santen

204.     Jacob Nijkerk, ged. Maassluis 2 okt. 1746, tr. Maassluis 6 juni 1772

205.     Adriaantje de Vos

14 sept. 1780 (ONA5568): compareerden voor mr Bartholomeus Kooij notaris te Maassluis, Jacob Jacobsz Nijkerk de jonge, en Dirk Borst wonende beiden te Maassluis. Zijn overeengekomen dat de eerste compaant zijn huis aan de ZZ van de Noordvliet zal laten opmetselen, dicht tegen de oostmuur van de tweede comparan en dus ‘deszelfs drop betimmeren’ waarvoor de 1e compp. een loden goot zal laten leggen.

206.     Leendert den Harder, ged. Maassluis 31 maart 1728, overl.na 19 aug. 1778 (ONA 5566,49), tr 1e Maassluis 1 juni 1749 Johanna Simons de Wilde; hij tr. 2de Maassluis 29 april 1764

207.     Bastiaantje Hekman, ged. Maassluis 12 febr. 1745, overl. na 19 aug. 1778

212.     Christian Smit, geb. Nassau-Dietz, ca. 1716, overl. Maassluis 1795, tr.

213.     Johanna Sybilla Vossers, ged. ref. Kleve 22 nov. 1714, overl. Maassluis 1797

214.     Cornelis van der Hidde, ged. Maassluis 11 aug. 1741, timmermansknecht, tr. Maassluis 4 april 1762

215.     Zippora van Es, ged. Gouda, overl. Maassluis 20 nov. 1813, geboren te Gouda, gedoopt (evangelich luthers) op 26‑01‑1735 te Gouda

216.     Ary van den Berg, ged. ‘s-Gravenzande 10 sept. 1724, tr. ald. 3 nov. 1754

217.     Johanna Overstraten, ged. Den Haag 13 mei 1732

218.     Jacob Biemond, ged. Wateringen 8 nov. 1716, begr. ald. 31 aug. 1768, tr. Wateringen 3 dec. 1747

219.     Pieternella van Vliet, ged. Naaldwijk 11 maart 1725, begr. Wateringen 2 dec. 1794

220.     Philippus Lugtigheid, ged. De Lier 29 febr. 1736, tr. Naaldwijk 25 febr. 1764

221.     Neeltje Doese Sonneveld, ged. Naaldwijk 3 maart 1737

222.     Lourens van der Beukel, ged. Naaldwijk 18 okt. 1722, tr. Schipluiden 30 april 1752

223.     Annetje Dirks Sonneveld

224.     Jan Willem Onink, ged. Winterswijk 22 febr. 1741

225.     Maria Buimers

226.     Dirk Abrahamsz van Hommersom, geb. Kesteren, ged. RK Indoornik 17 april 1734, tr. (Geref) Ochten 29 april 1764

227.     Willemina Dirkse Quint, geb. Ijsendoorn, ged. Ochten 30 okt. 1740

228.     Rijk Verkerk, geb. Echteld 22 febr. 1756, woonde Dodewaard, overl. Maurik 26 okt. 1828, tr. Maurik 2 nov. 1778

229.     Gerritje van Binsbergen, geb. Dodewaard aug. 1766, overl. Maurik 12 aug. 1832

230.     Willem van Leuven, begr. Nijmegen 10 juni 1786, tr. (otr. Nijmegen 21 dec. 1783) Neerbosch 11 jan. 1784

231.     Hendrina Cornelia Montroy (Monroij), geb. Nijmegen, overl. Zoelen 1 okt. 1810, hertr. Steven de Jong, won. te Zoelen, overl. 21 okt. 1830, wedr. van Sibilla Margrieta Heijnen.

232.     Leendert Krul, ged. Loosduinen 13 juli 1760, overl. Loodsuinen 4 aug. 1839, tr. Loosduinen 13 aug. 1780

233.     Johanna Fook, ged. Loosduinen 2 febr. 1757, woonde te Stompwijk (1780), overl. Loosduinen 16 aug. 1826

234.     Jacob Hartman, ged. Loosduinen 28 maart 1773, overl. Loosduinen 30 april 1814, tr. Loosduinen 14 mei 1797

235.     Johanna van Kampen, ged. Rijswijk 30 jan. 1774,

236.     Sijmen Doedeijns, ged. Veen 26 juni 1748, stalhouder overl. te Oud-Heusden vóór 1803, otr. Heusden en Heesbeen 18 maart 1779

237.     Clasina Baayens, ged. Heesbeen 9 april 1752, overl. Herpt 22 aug. 1827

238.     Anthony Hofman, ged. Heusden 5 juli 1743, overl. Heusden 26 febr. 1822, tr.

239.     Lijntje Wolfs, ged. Giessen 12 dec. 1745, overl. Heusden 15 mei 1799

240.     Thomas Vermeer, ged. Valkenburg 19 dec. 1734, kalkbrandersbaas, overl. Hillegom 26 april 1820, tr. 2e Hester Cornelia Stil, overl. na juli 1820; tr. 1e Hillegom 28 nov. 1759

241.     Jannetje Blad, ged. Hillegom 26 sept. 1734, overl. 1805/08

242.     Leendert Lammers, overl. Bloemendaal 23 nov. 1807 (nalatende vrouw en 1 dochter), tr. (RK) Overveen 7 mei 1775

243.     Marijtje Bruins, overl. na 23 nov. 1807

246.     Pieter Albers Poel, verm. overleden na 27 febr. 1797 (Pieter Poel is doopgetuige te Amstelveen bij doop van Alida Post), tr. verm. RK te Kuinre ca. 1758/59

247.     Aaltje (Alida) Pieters Smegt (Smiggius) verm. dr. van Euphemia Gerrits

248.     Casper Bovendeert, ged. (RK) Nieuwstadt 17 juli 1745, grenadier regt. gen. Wilcke te Grave, tr. RK Sittard 27 okt. 1774 (get Wilhelmus Eimahl, Reinerus Reuters en Anna Maria Eimahl; met erkenning van hun ‘prolem’=kind)

249.     Maria Elisabeth Einmahl, overl. ‘s-Gravenhage na 1806.

250.     Johann Jacob Tanto, geb. Delmenhorst (Niederscachsen, Weser-Ems) 1750/51 (12 juli 1752 vlg register van mannelijke ingezetenen van 21 jr. en ouder te Enkhuizen dd 19 april 1811) lidmaat Lutherse gemeente Enkhuizen op attestatie 22 aug. 1778, overl. Enkhuizen 11 jan. 1821, tr. 2de Enkhuizen 23 maart 1817 (64jr; zij 25 jr.) Johanna Frederiks, vondelinge en ouders onbekend, overl. Enkhuizen 9 april 1829, 36jr.; hij tr. (gaarder 13 juni 1778, f6.-) 1e als j.m. op de Zuid Havendijk, Enkhuizen (NH) 28 juni 1778

251.     Elsje de Graaf, j.d. in de Oude Riedijk te Enkhuizen, overl. voor 1817

252.     Pieter van Kessel, ged. RK Lith 10 maart 1733, overl. Culemborg 12 juli 1790, tr. NH Culemborg 16 nov. 1768

253.     Clasina Cornelisdr. van der Stroom, ged. NH Culemborg 13 jan. 1741, overl. ald. 10 dec. 1812

254.     Steven Oostinjen, geb. Culemborg 1738/1739, overl. ald. 22 dec. 1820, tr.

255.     Gerarda van Asch, begr. Culemborg 16 maart 1804 (huisvr van Steven Oostindien)