Nakomelingen Jacoba Boudestein en Roeland Plomp

Nakomelingen Jacoba Boudestein en Roeland Plomp

Jacoba Boudestein, geb. Maassluis 19 jan. 1863, overl. Scheveningen 18 sept. 1929, tr. Maassluis 10 dec. 1884 Roeland Plomp, geb. Maasland 26 mei 1862, kuiper, overl. Scheve­ningen 15 maart 1929, zn. van Hui­brecht Plomp en Maria Elisabeth Terlaak.

Roeland Plomp (1862-1929)
Jacoba Boudestein (1863-1929)

 

 

Kinderen:
1. Maria Elisabeth Plomp (1885), volgt IIa
2. Cornelia Maria Plomp (1886), volgt IIb
3. Huibrecht Plomp (1888), volgt IIc
4. Cornelis Plomp (1890), volgt IId
5. Roeland Plomp (1891) volgt IIe.
6. Willem Jan Plomp (1892), volgt IIf.
7. Simon Plomp (1899), volgt IIg
8. Jacoba Plomp (1902), volgt IIh

IIa. Maria Elisabeth Plomp, geb. Maassluis 6 juli 1885, kostuumnaaister (1923), overl. Den Haag 23 dec. 1964, tr. Den Haag 28 nov. 1923 Cornelis Johannes Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 22 sept. 1887, kapper, overl. Den Haag 22 maart 1972, zn van Willem Albertus Stephanus Lammerts van Bueren, breukbandmaker, en Johanna den Hollander. Marie Plomp (eigen collectie)

Marie Plomp (1885-1964)

Kees Lammerts van Bueren en Maria Plomp

Kinderen:
1. Cornelis Johannes Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 27 jan. 1925, overl. Den Haag 1 febr. 1925.
2. Jacoba Maria (Coby, Cootje) Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 23 nov. 1925, tr. Den Haag Johannes Prins

IIb. Cornelia Maria Plomp, geb. Maassluis 2 nov. 1886, overl. 1964, tr. Den Haag 5 sept. 1917 Harry Johan Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 15 jan. 1889, behanger, zn van Willem Albertus Stephanus Lammerts van Bueren, breukbandmaker, en Johanna den Hollander.

Cor Plomp
(Origineel fam. Muijs te Schiedam: fotoalbum Stigter)

Kinderen:
1. Willem Albertus Stephanus Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 14 mei 1919, volgt III.
2. Roeland Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 13 juni 1923, kapper, overl. Den Haag 1 okt. 1993.

III. Willem Albertus Stephanus Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 14 mei 1919, tr. Den Haag 27 jan. 1943 Johanna Christiana van Eck (Ann), geb. Den Haag 7 juli 1918, verkoopster, assistent in Kindergarten in Australie, overl. Wodonga Aus, 22 juni 2009, dr. van Jan Willem van Eck en Johanna Christiana Kaat.

Kinderen:
Paula Chritiana Maria Alyda Lammerts van Bueren, geb. Den Haag 11 mei 1948, teacher, tr. Wodonga 8 jan. 1977 Ross John Briggs, geb. Takandandah (Victoria) 5 dec. 1949, farmer, zn van Lyle John Briggs, farmer, en Mary Elizabeth Schultz,

IIc. Huibrecht Plomp, geb. Den Haag 8 aug. 1888, kuiper, overl. Leidschendam 10 febr. 1972, tr. Den Haag 3 mei 1911 Jacoba van Zon, geb. Den Haag 5 mei 1889, dr. van Huibrecht Plomp en Ko van Zon

Huibrecht Plomp en Co van Zon

Kinderen:
1. Jacoba Plomp, geb. Den Haag 17 febr. 1912, overl. Dordrecht 19 dec. 2000, tr. Den Haag 13 mei 1936 Willem Cornelis Trumpie, geb. Den Haag 23 febr. 1913, sigarenwinkelier (in de Keizerstraat 33), overl. Dordrecht 23 febr. 1986, zn van Willem Cornelis Trumpie.
2. Arie Huibrecht Plomp (1913) volgt III.
3. Maria Elisabeth Plomp, geb. Den Haag 26 aug. 1915, overl. Bladel 20 febr. 1998, tr. Jan Gravesteijn
4. Pieter Plomp, geb. Den Haag 3 febr. 1917, overl. Den Haag 30 aug. 1918
5. Pieter Plomp, geb. Den Haag 21 maart 1919, is misschien gehuwd met Mathilda Susanna Nieman en had dan een levenloos  kind geb. Den Haag 20-2-1944
6. Huiberta Jacoba Plomp, geb. Den Haag 5 dec. 1922
7. Roelina Plomp, geb. Den Haag 10 febr. 1930, verpleegkundige, tr. voor juni 1960 dr. Jan Karbaat.
Zij woonden 1958-1960 in Suriname, later in Barendrecht

III. Arie Huibrecht Plomp, geb. Den Haag 27 sept. 1913, instrumentmaker, tr. Rijswijk 28 sept. 1938 Aartje Zwijnenburg, geb. Bergambacht, 1912/1913, dr. van Bastiaan Zwijnenburg, melkverkoper te Rijswijk, en Johanna Oostrom.
Kinderen:
1. Huib Plomp
2. Laura Plomp

IId. Cornelis Plomp, geb. Den Haag 31 mei 1890, electricien, overl. 1977 tr. 1e Den Haag 29 maart 1916 Cornelia Tuijl, geb. Rotterdam 4 sept. 1889, overl. Den Haag 21 nov. 1918; hij tr. 2e Den Haag 7 juli 1920 Catharina Tuijl, geb. Den Haag 24 juli 1899.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Plomp, geb. Den Haag 15 mei 1917, stuurman grote vaart.

Uit het tweede huwelijk:
2. Catharina Plomp (Rini), geb. Den Haag 17 juli 1921, overl. Den Haag 11 okt. 2007, tr. Den Haag 3 aug. 1945 (echtsch. 1976) Abraham Meijer, geb. Den Haag 21 juli 1921, bloemist, overl. Bar le Duc (Fr) 15 april 2000, zn van Abraham Meijer en Chritina de Leeuw.
3. Cornelia Plomp, geb. Den Haag 18 maart 1923
4. Roeland Plomp,
5. Jacoba Plomp, geb. Den Haag 31 jan. 1934

III. Roeland Plomp, geb. Den Haag 13 aug. 1928, overl. Emmen 14 okt. 2016, tr. Jenny de Raat, overl. na hem
Kinderen:
1.. Ruud Plomp, woont Ommen (2016)
2. Robin Plomp, woont Blauwestad (2016)

IIe. Roeland Plomp, geb. Den Haag 31 dec. 1891, tr. Den Haag 5 nov. 1919 Catharina Jacoba Zaat (Toos), geb. Den Haag 22 april 1897, rk,  dr. van Bernardus Zaat en Elizabeth Overgaag.

Roeland Plomp (1891)

1. Roeland Plomp, volgt III.
2. Elizabeth Plomp, geb. Den Haag 17 dec. 1930, tr. Gerrit Hatzmann, overl. voor 2018.

III. Roeland Plomp, geb. Den Haag 24 maart 1920, tuinman, politieagent, overl. Den Haag 10 nov. 2012, tr. Aasje de Niet, geb. Scheveningen 7 dec. 1923
Kinderen:
1. Roeland Plomp (heeft een zoon Roeland)
2. Mirjam Plomp

IIf. Willem Jan Plomp, geb. ‘s-Gravenhage (Scheveningen) 12 dec. 1893, rijksambtenaar, elektricien, overl. ‘s-Gravenhage 1 juli 1975, tr. Den Haag 28 juni 1916 Agnita Hendrika Johanna Onink, geb. ‘s-Gravenhage (Scheveningen) 4 maart 1892, overl. Voorburg 14 febr. 1964, dr. van Willem Onink en Johanna Hendrika Krul.
Willem woonde in de Den Helderstraat 96.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Plomp, geb. ‘s-Gravenhage 6 okt. 1916, overl. ald. 25 nov. 1944, tr. Den Haag 22 maart 1939 Abraham Klein, geb. ald. 21 febr. 1917, zn. van Abraham Klein en Everdina Redeker; hij hertr. en emigreerde naar Canada.(Hamilton, Canada)
Kinderen:
A. Agnita Achterhof, overl. op 42jarige leeftijd, tr. Rens NN
B. Willem Achterhof, tr. NN
2. Johanna Hendrika Plomp, geb. ‘s-Gravenhage 27 aug. 1921, tr. ald. 15 dec. 1943 Jantinus Achterhof, geb. 24 febr. 1923, zn van Willem Achterhof, manufacturier , gereformeerd, en Maria van Dijken.
3. Roeland Plomp, geb. ‘s-Gravenhage 27 sept. 1922, overleden.
4. Willem Jan Plomp, geb. ‘s-Gravenhage 7 mei 1924, medewerker makelaardij, overl. 1980
5. Simon Plomp (volgt III) 
6. Agnita Hendrika Johanna Plomp, geb. ‘s-Gravenhage 6 dec. 1926, tr. Leiden 21 jan. 1965 Willem Lodewijk Renee, geb. ald. 9 dec. 1892, overl. Leiden 9 nov. 1967, zn. van Hendrik Renee en Wilhelmina Louisa Groenewoud, wedr. van Jacoba van Beelen.

III. Simon Plomp, geb. ‘s-Gravenhage 18 juni 1925, overl. 1989, tr. ald. 22 aug. 1955 Aaltje Neuteboom, geb. Den Haag 21 mei 1930, dr. van Johannes Neuteboom, kruidenier in de Jacobastraat 212 (1936), schilder, en Maria Johanna Adriana Noordanus.
Kinderen:
1. John Plomp
2. Ellen Plomp

IIg. Simon Plomp, geb. Den Haag 17 sept. 1899, electricien, monteur gemeente telefoon, overl. Den Haag 23 dec. 1968, tr. Den Haag 4 mei 1927 Maria ten Brummelaar, geb. Den Haag 16 sept. 1897, overl. Den Haag 17 maart 1954, dr. van Jan Albert ten Brummelaar en Elizabeth Verijke.
Kinderen:
1. Jan Albert Plomp, geb. Den Haag 6 april 1930, overl.
woonde in Zoetermeer
2. Roeland Plomp, geb. Den Haag 9 febr. 1932

IIh. Jacoba Plomp, geb. Den Haag 29 juni 1902, overl. 1981, tr. Den Haag 21 aug. 1929 Jeroen Langbroek, geb. Den Haag 30 jan. 1905, koetsier, zn van Jeroen Langbroek
Kinderen:
1. Jeroen Langbroek, geb. Den Haag 26 dec. 1929
2. Roeland Langbroek, geb. Den Haag 28 nov. 1932